Υδραυλικά

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων, όπως:

  • Επισκευή τυχόν διαρροών στις σωληνώσεις.
  • Επισκευή ειδών υγιεινής και μπαταριών.
  • Επισκευή και αντικατάσταση των στηλών αποχέτευσης και των υδρορροών.
  • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων) κ.α.
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις