Δομημένη καλωδίωση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σε ιδιωτικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με διεθνή standards. Mε τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, αναλαμβάνουμε και την πιστοποίηση απόδοσης δικτύων για υπηρεσίες τηλεφωνίας, δικτύων Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet. Η Δομημένη καλωδίωση καλύπτει τα εξής:

  • Συμβατική Τηλεφωνία
  • IP Τηλεφωνία (VoIP)
  • Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού
  • Δίκτυο Δεδομένων Οπτικών Ινών
  • Τηλεοπτική καλωδίωση
  • Καλωδιώσεις συστήματος ασφαλείας
  • Κάμερες παρακολούθησης
  • Έλεγχο φωτισμού
  • Πυρασφάλεια
  • Αυτοματισμούς