Έργα

Το Τεχνικό Γραφείο Πουλορινάκης Νικόλαος έχει πραγματοποίησει πληθώρα κτιριακών, βιομηχανικών και φωτοβολταϊκών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια έργα μας:

  • Σημαντικά έργα ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών κατασκευών, συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των καταστημάτων της SUPER MARKET LIDL
  • Έργα Φωτοβολταικών Πάρκων, τόσο εντός της Κρήτης, όσο και στην Κύπρο.
  • Κατασκευή τριών (3) Ιδιωτικών ΚΤΕΟ εντός Κρήτης
  • Δημόσια έργα όπως πλατείες και δημοτική πινακοθήκη
  • Ελαιοτριβείο στον Κρουσώνα Ηρακλείου
  • Αποθήκες LOGISTICS τόσο στο Νομό Ρεθύμνης όσο και στο Νομό Ηρακλείου
  • Συντήρηση και μέρος κατασκευών εργοστασιακών μονάδων της MEGAPLAST A.E.
  • Κατασκευές στα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και Οινοποιείο Αυγενικής.
  • Κατασκευή αντλιοστασίου πυρόσβεσης στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου