ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

iso9001

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί ανεξαρτήτως μεγέθους και τοποθεσίας. Όλοι οι εργαζόμενοι συμβάλλουν με την καθοδήγηση της διοίκησης στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και για αυτό ενθαρρύνονται ώστε οι συνθήκες όπου εργάζονται να είναι όσο το δυνατό πιο καλές.