Συνεργασίες

Η εταιρεία μας, έχει την ικανοποίηση, να συνεργάζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με μεγάλες εταιρείες  που δραστηριοποιούνται εντός του κύκλου εργασιών μας.

Έτσι, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε:

CASA PROKAT
Συνεργασία από το 2003 στα προκατασκευασμένα σπίτια
IVAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
Συνεργασία από το 2008
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΕ
Συνεργασία από το 2008
ΡΟΜΒΟΣ ΚΛΙΜΑ ΑΕ
Συνεργασία από το 2010 σε κλιματισμό – ψύξη – θέρμανση
ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΕΒΕ
Συνεργασία από το 2013
ΑΚΤΩΡ ΑΕ
Συνεργασία από το 2014