Διοίκηση

Το Τεχνικό Γραφείο Πουλορινάκης Νικόλαος απαρτίζεται από τα παρακάτω στελέχη:
Πουλορινάκης Νικόλαος
Διευθύνων Σύμβουλος
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Παπαδογιάννης Γεώργιος
Υπεύθυνος Συνεργείων και Εργοταξίου
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Καράτζη Ελευθερία
Υπεύθυνη Διοικητικού
Απόφοιτος ΙΕΚ Η/Υ
Παπαδογιάννη Χριστίνα
Γραμματειακή υποστήριξη
Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Δομικών Έργων