Προφίλ

Το Τεχνικό Γραφείο Πουλορινάκης Νικόλαος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε κτιριακά, βιομηχανικά και φωτοβολταϊκά έργα καθώς και στη διαχείριση έργων. Σε συνεργασία με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο.