Τοποθέτηση μετασχηματιστή ισχύος σε σταθμό ΟΤΕ
Τοποθέτηση και σύνδεση μετασχηματιστή ισχύος για την τροφοδότηση του σταθμού του ΟΤΕ στην περιοχή Γούρνες
ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
2019
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;