Ξενοδοχειακή Μονάδα Ανάληψη Χερσονήσο

Εγκατάσταση υποσταθμού (μετασχηματιστής και κυψέλη), τοποθέτηση και σύνδεση γενικών πινάκων διανομής ξενοδοχείου, εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού
και φωτισμού δωματίων, τοποθέτηση πριζών, εγκατάσταση καλωδίωσης ΚΝΧ και σύνδεση ΚΝΧ πινάκων, υποδομή δομημένης καλωδίωσης, μελέτη, σχεδίαση
και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2010
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;