Ξενοδοχείο nana golden beach

Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και εγκαταστάσεων κατά την ανέγερσητου ξενοδοχείου.

Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού και φωτισμού δωματίων, τοποθέτηση πριζών, εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, υποδομή δομημένης καλωδίωσης
και πριζών data, τοποθέτηση λεντοταινιών φωτισμού, εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μηχανοστασίου

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2019
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;