05 : Δυο εταιρείες 2008

Ξεκινάει η συνεργασία μας με δυο μεγάλες εταιρείες στο τομέα τους, που είναι η IVAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΜΗΣΗΣ Α.Ε.

05 : CASA PROKAT

Από το 2003 με την εταιρεία CASA PROKAT, που δραστηριοποιείται στο χώρο των προκατασκευασμένων σπιτιών